"Kontrasty. Rozpasanie i asceza". Wystawa główna

2019-06-28 - 2019-07-28

KONTRASTY / rozpasanie i asceza
Pałac Sztuki TPSP w Krakowie


Wystawa aktualnej twórczości krakowskich twórców. Hasłem przewrotnie i przenośnie prowokującym do prezentacji jest: ROZPASANIE I ASCEZA – forma, treści, fascynacje i nastroje.

Zaproszeni artyści w swoich indywidualnych kreacjach dotykają złożoności życia, niepokornie opisując świat. Czasem ironicznie, absurdalnie z przepychem formy, koloru, bogatej narracyjności, a kiedy indziej powściągliwie, w wyrazistej ciszy. Pojawia się dialog z uczuciami, może jakaś dwuznaczność przesłania. Coś ujawnia się, a coś pozostaje niewidoczne. Spokój, emocje i nagle, gdzieś następuje przekraczanie granic…


Ewa Gołogórska-Kucia

Kurator / malarstwoKontrast, jako jedno z fundamentalnych zjawisk tak silnie eksploatowane w rozmaitych dziedzinach sztuki, stał się punktem wyjścia dla jednej z tegorocznych wystaw „KrakowskichSpotkań Artystycznych 2019 – Dialogi", która prezentowana jest w Pałacu Sztuki. Kontrast potrafi byćdziałaniem budującym strukturę dzieła, jak również przez swoją naturę łączenia przeciwieństw; może tworzyć warstwę narracyjną. Tym razem stał się kluczem do zrozumienia specyfiki wspomnianej wystawy, która ukazuje ponad trzydziestu artystów rzeźbiarzy związanych z Krakowem. Przedstawiając każdego z twórców zaledwie jednym dziełem, nie sposób określić żadnej z artystycznych osobowości. Zasadniczym zadaniem prezentacji jest natomiast ukazanie widzowi szerokiego spektrum podejmowanych tematów i problemów, jak również potężnej gamy środków wyrazu stosowanych przez rzeźbiarzy. Krakowskie środowisko kulturalne, jak spora część świata sztuki, silnie koncentruje się na młodych artystach, poszukując przeżyć w najnowszych trendach. Wystawa jaką prezentujemy jest polem refleksji nad działalnością artystów wcześniejszych generacji, których nie słabnąca postawa twórcza może okazać się niebanalną kontrpropozycją, a może nawet dopełnieniem „pejzażu" twórczości młodych.


Jacek Dudek

Krzesimir Wiater

Kuratorzy / rzeźba

28.06 - 28.07.2019

wernisaż 28.07.2019, godz. 18.30


fotografie: TPSP, ZPAP, Tomasz Westrych, Magdalena Nałęcz, Artystyczne Spojrzenie, Aleksandra Rudzka-Miazga