Przestrzeń_Otwarta

2017-06-30 - 2017-07-31

Przestrzeń_Otwarta

Wystawa pod powyższym tytułem, będąca częścią zakrojonej na większą skalę prezentacji malarstwa, rzeźby i rysunku w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych 2017, ukazuje wybór kilkunastu prac rzeźbiarskich o zróżnicowanej formie i wyrazie.

Założeniem doboru dzieł było zaprezentowanie w przestrzeni fragmentu krakowskich Plant prac, które spełniając konieczne wymogi materiałowo-technologiczne oraz adekwatność skali, ukażą różnorodne spojrzenie na ideę rzeźbiarskiej formy i materii tworzywa, tym samym indywidualnie kształtując warstwę treści i znaczeń.

Dziewięcioro autorów zaproszonych do pokazu to artyści już doświadczeni, z ukształtowanym, indywidualnym rzeźbiarskim językiem. Znajdujemy tu więc, z jednej strony przykłady twórczo przetworzonej figuracji o niemal archetypicznych odniesieniach, rzeźby sięgające do form ekspresyjno-symbolicznych, a także obiekty będące efektem procesu przekraczania doświadczenia nowoczesnej tradycji rzeźby i przechodzące w strefę przestrzennego znaku o zdecydowanie minimalistycznej formule komunikatu.

Jan Tutaj

kurator prezentacji w przestrzeni otwartej

Uczestnicy:

Karol Badyna, Stanisław Brach, Jacek Kucaba, Marcin Nosko, Paweł Orłowski, Jan Tutaj, Mariola Wawrzusiak, Piotr Twardowski, Andrzej Zwolak


Fot. Dariusz Milczarek