Konkurs na wykonanie projektu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Służby Cywilnej.

2023-12-08

Ostatnia nowelizacja ustawy o służbie cywilnej ustanowiła Odznakę Honorową za Zasługi dla Służby Cywilnej.

Nadaje ją Prezes Rady Ministrów osobom, które mają szczególne zasługi na rzecz służby cywilnej. Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie na projekt tej szczególnej odznaki.

W związku z ustanowieniem odznaki szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański organizuje Konkurs na jej projekt.

Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy i ogólnopolski. Nad jego przebiegiem czuwać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Szefa Służby Cywilnej.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania prac konkursowych, które będą m.in.:

  • oryginalne i estetyczne,
  • oddawać rangę tego wyróżnienia,
  • podkreślać uznanie dla dorobku osób, które zostaną uhonorowane odznaką,
  • odznaczać się wysokimi walorami artystycznymi,
  • spełniać formalne i merytoryczne wymogi określone w regulaminie Konkursu.

Bliższe informacje na temat Konkursu znajdują się w ogłoszeniu w Serwisie Służby Cywilnej:

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/za-zaslugi-dla-sluzby-cywilnej--konkurs-na-projekt-odznaki

Ogłoszenie o konkursie

Termin składania prac konkursowych upływa 8 grudnia br.

List skierowany do Pani Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Urszuli Święcickiej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.