Sprawy członkowskie oraz opłaty

Komplet dokumentów potrzebny w celu uzyskania członkostwa ZPAP:- kwestionariusz osobowy 2x

Kwestionariusz

- deklaracja członkowska 2x

Deklaracja członkowska


- ankieta o twórcy 2x

Ankieta

- życiorys artystyczny 2x

- kserokopia dyplomu uczelni artystycznej 2x

- fotografia 3x

Wpisowe do Związku Polskich Artystów Plastyków wynosi 300 zł

Składka członkowska 10 zł miesięcznie

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 12 632-46-22

lub e-mail biurozpapok@gmail.com

Konto:

Bank Pekao S.A., Oddział w Krakowie, 31-015, ul Pijarska 1

Nr. 21 1240 4533 1111 0000 5432 1609


Sprawy socjalne