Nasza działalność

Medale, odznaczenia, odznaki

Medale, odznaczenia, odznaki oraz inne ważne insygnia wręczane w uznaniu ich zasług na rzecz kultury polskiej i światowej które mogą otrzymać artyści.


Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski


Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

polski medal nadawany osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.
Medal jest odznaczeniem prestiżowym, honorującym najwybitniejsze postaci świata kultury, mające szczególne zasługi. Posiada trzy stopnie:

I stopień - Złoty Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

II stopień - Srebrny Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

III stopień - Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

Laureaci Medalu ZPAP Okręgu Krakowskiego:

m. in. Jacek Kucaba

Medale: złoty, srebrny i brązowy wykonane są z tombaku, mają kształt kwiatu o wymiarach 54 x 54 mm. Na awersie znajduje się wizerunek orła w koronie, na rewersie twarz kobiety z napisem Gloria Artis, jak poniżej.

Minister nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek innych ministrów lub kierowników urzędów centralnych, rektorów szkół wyższych, marszałków województw, wojewodów, władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną, kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Złota Odznaka ZPAP

Złota Odznaka Związku Polskich Artystów Plastyków jest najwyższą formą uznania dla członków ZPAP za szczególne osiągnięcia w działalności społeczno-organizacyjnej na rzecz środowiska artystów plastyków.

Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej

Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej, nadawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.


Medal SALONU 100-lecia ZPAP OK przyznany w 2011r. przez TPSP

Laureaci:


Medal "Cracoviae Merenti"

Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia wystąpiła Kapituła Medalu „Cracoviae Merenti", w skład której wchodzą: prezydent Krakowa, metropolita krakowski oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.Od chwili ustanowienia w 1992 roku, medale "Cracoviae Merenti" otrzymali m.in.: Jan Paweł II, Krzysztof Penderecki, Karolina Lanckorońska, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda, Jerzy Turowicz, Jan Nowak-Jeziorański oraz Jerzy Nowosielski.

Laureaci : prof. Stefan Dousa /2015r/

wiecej:Medale przyznawane przez ZPAP OK


Medal Viva l' Arte!

Laureaci Medalu ZPAP Okręgu Krakowskiego

„Vive l'art!" (Niech żyje sztuka!)

Leszek Dutka, Prof. Jacek Majchrowski, Prof. Witold Skulicz, Jerzy Bereś, Attila Leszek Jamrozik, Zygmunt Tabisz, Danuta Kowalska, Alicja Hebda, Józef Pogwizd, Jan Stopczyński, Jolanta Antecka Medal otrzymała w 2014r.), Lilla Kulka Medal otrzymała w 2014r.), Aniela Szatara-Tymcik, Joanna Gościej-Lewińska -Medal otrzymała w 2014r.), Stefan Dousa, Prof. Stefan Dousa medal otrzymał w 2014r.), Sławomir Lewczuk, Romuald Oramus (Medal otrzymał w 2014r.), Ziyad Raoof, Ziyad Raoof - wręczenie medalu Viva l' Arte!, grudzień 2004r, Zbigniew Kazimierz Witek (Medal otrzymał w 2014r.), Jerzy Woziwodzki (Medal otrzymał w 2010r.), Władysław Podrazik (Medal otrzymał w 2014r.), Stefan Berdak (Medal otrzymał w 2014r.), Kazimierz Wilk (Medal otrzymał w 2014r.), Jan Fejkiel (Medal otrzymał w 2014r.), Grażyna Skowron(Medal otrzymała w 2014r.), Janina Kraupe-Świderska (Medal otrzymała w 2015r.), Ryszard Otreba (Medal otrzymał w 2015r.), Stanisław Tabisz (Medal otrzymał w 2015r.), Juliusz Joniak(Medal otrzymał w 2015r.),Stanisław Rodziński(Medal otrzymał w 2015r.), Danuta Leszczyńska-Kluza(Medal otrzymała w 2015r.),Medal SALONU 100-lecia ZPAP OK przyznany w 2011r.

Laureaci:Medal SALONU 100-lecia ZPAP OK przyznany w 2011r. dla Mecenasów ZPAP

Laureaci:

Drukarnia "SKLENIARZ", WŁODZIMIERZ SKLENIARZ


Medal nagrody im. B. Barbackiego przyznawany przez

ZPAP OK Oddział w Nowym Sączu

Laureaci:


Medal - Nagroda Witolda Wojtkiewicza przyznawany przez

ZPAP Okręg Krakowski

więcej:


Medal 50-lecia ZPAP OK


Medal Festiwalu Struktury Powiązań przyznawany przez ZPAP OK w 2010r


Medale i nagrody Otrzymane przez ZPAP OK

Medal Kongresu Matematyków- 2012r

Klucz z okazji 100 lat ZPAP - wręczony przez prof. Jacka Majchrowskiego,Prezydenta Miasta Krakowa /2011r/


Medal z okazji 40-leciaTriennale Grafiki