Nasza działalność

Pracownia Graficzna

Konkurs Najlepsza Grafika Miesiąca

zrodził się z końcem lat pięćdziesiątych z inicjatywy kol. Witolda Skulicza - wieloletniego przewodniczącego Sekcji Grafiki przy ZO ZPAP w Krakowie, a obecnie Prezesa Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Konkurs ten przyczynił się do powstania najpierw Ogólnopolskiego a później Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Laureaci naszego konkursu brali udział i byli nagradzania w wielu międzynarodowych imprezach graficznych w kraju i za granicą. Mamy nadzieję, że konkurs ten nadal będzie przyczyniał się do pobudzenia rozwoju grafiki artystycznej w Krakowie, promując twórczość krakowskich artystów.

więcej