Wystawa 100 lat ZPAP

2011-09-09 - 2011-09-30

Zagadnienia problemowe wystawy
Bunkier Sztuki
1. Porządek –geometria -struktura; malarstwo, grafika, rzeźba
2. Realność obrazu – iluzja realności; malarstwo
3. Gra formą i tworzywem; malarstwo, grafika, techniki mieszane
4. Obraz – przedmiot – obiekt; malarstwo, rzeźba
5. Kolor – światło – materia; malarstwo
6. Inspiracje na styku różnych kultur i tradycji; malarstwo
7. Wizerunek – postać – figura - znak malarstwo, grafika, fotografia
8. Nowe media wobec współczesności i tradycji; fotografia, video, digital art ( multimedia)