ART MEETING TOMASZOWICE 2014

2014-10-10 - 2014-11-30

ARTYSTY PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA Art Meeting Tomaszowice 2014

Wystawa malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, fotografii

członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego

10 października – 30listopada 2014 roku

Dwór w Tomaszowicach, Galeria Panorama

Organizator

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

Współorganizator

Ziyad Raoof, Dwór w Tomaszowicach, Galeria Panorama

Kurator

Małgorzata Bundzewicz

ARTYSCI

Barbara Adamowicz, Joanna Banek, Mateusz Bednarz, Tamara Berdowska , Piotr Bożyk, Małgorzata Bundzewicz, Sławomir Chrystow, Ewa Gołogórska-Kucia, Danka Jaworska,

Krzysztof Kiwerski, Iwa Kruczkowska-Król , Agnieszka Kucia, Wincenty Kućma,

Kinga Kuzemczak, Ewa Ławrusiewicz , Piotr Łopalewski, Krystyna Misiak, Leszek Oprządek,

Władysław Podrazik, Rafał Pytel , Ewa Rosiek-Buszko , Jadwiga Stawowczyk-Kuzemczak,

Andrzej Szarek, Stanisław Tabisz , Joanna Warchoł , Stanisław Wójcicki, Sebastian Wywiórski,

Iwona Zuziak

Dzięki sztuce uzyskujemy możliwość kontemplacji wyższych stanów ducha. Pozwala nam to na zerwanie z własnym jednostkowym bytem i daje możliwość wzniesienia się na poziom ducha uniwersalnego. Sztuka jako efekt witalnego ducha daje także możliwość zakomunikowania czegoś, czego nie da się wyrazić w żaden inny sposób.

Jose Ortega y Gasset

….. przesłaniem sztuki jest głębsze zajęcie się strefą przestrzeni psychicznej, wewnętrznej artysty, w przestrzeni tej zachodzą bowiem istotne procesy scalania, odkrywania i syntezy.

Artysty przestrzeń wewnętrzna pojawia się często w postaci wewnętrznego monologu i jest źródłem dla doświadczania piękna. Aby przybliżyć tę przestrzeń potrzebne jest wyciszenie, skupienie, wysoki stopień ważności, poczucie własnej obecności, w świecie rzeczywistym, aby nierzeczywiste stało się rzeczywistością.

Artysty przestrzeń wewnętrzna to przestrzeń pomiędzy myślami. To oczyszczenie umysłu i skierowanie uwagi na kreowanie wewnętrznego świata, wypełnianie go twórczymi przemyśleniami.

Postrzeganie świata w jego najpełniejszej formie wymaga skierowania swoich emocji na odczytywanie przepływających myśli. Przestrzeń wewnętrzna, którą posiada artysta ma w tworzeniu ogromną wartość, bez niej tworzenie nie jest możliwe.

Założeniem wystawy było pokazanie każdego z zaproszonych artystów nie tylko poprzez artystyczne prace, ale również źródło przemyśleń, rozważań, które powstanie dzieła poprzedziły; w postaci notatek, zapisków, szkiców, inspirujących fotografii, reprodukcji dzieł mistrzów, twórczości ulubionych poetów i pisarzy.

Wystawa ARTYSTY PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA jest rezultatem tego procesu scalania artystycznej kreacji poszczególnych artystów , tak aby powstała nowa, bogata w emocje całość

Małgorzata Bundzewicz

Artystka malarka, kurator wystawy.

fotorelacja z wydarzenia