Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017. KONFIGURACJE Malarstwo Rzeźba Rysunek

2017-06-30

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE.
Malarstwo Rzeźba Rysunek
Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego
Główne otwarcie: 30 czerwca 2017, Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki i Pałac Sztuki TPSP
Otwarcia wystaw towarzyszących: maj – sierpień 2017
Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 – KONFIGURACJE odbędą się w lipcu 2017 roku w Krakowie. W swym podstawowym założeniu mają promować współczesnych, krakowskich, twórców sztuk pięknych poprzez prezentację, w jak najszerszym zakresie, ich artystycznej działalności.
Historycznie nawiązują do tradycji „Krakowskich Spotkań" i „Rzeźby Roku", jakie odbywały się
w latach 60. i 70. XX wieku w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (ówczesne BWA) oraz
w Pałacu Sztuki TPSP i organizowane były przez ZPAP Okręg Krakowski. Tegoroczna impreza pozwoli więc na prześledzenie zmian, jakie nastąpiły w krakowskiej sztuce na przestrzeni ponad 60. ostatnich lat w ujętych projektem dyscyplinach twórczości.
Impreza składa się z wystaw głównych, organizowanych przez ZPAP Okręg Krakowski
i 29 wystaw towarzyszących, przygotowanych przez muzea, instytucje kultury i prywatne galerie sztuki.
Wystawy główne odbędą są w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pałacu Sztuki TPSP , Galerii Pryzmat i w Galerii Promocyjnej ASP oraz w przestrzeni miejskiej – na Plantach Krakowskich, Alei Róż i w Rynku Podgórskim.
Głównym celem przygotowanego na tak wielką skalę projektu jest zwrócenie uwagi na potencjał krakowskiego środowiska artystycznego, zapoznanie odbiorców z ciekawymi kreacjami twórczymi, mającymi wpływ na kształtowanie się aktualnego wizerunku sztuki, w wymiarze nie tylko krakowskim, ale ogólnopolskim i europejskim, unaocznienie różnorodności osobowości twórczych
i postaw artystycznych oraz podkreślenie znaczenia klasycznych dyscyplin sztuk plastycznych
w wymiarze kierunków i trendów charakterystycznych dla końca XX i początku XXI wieku
z zaznaczeniem indywidualnych koncepcji interpretacyjnych i postaw twórczych.
Oprócz wymiaru czysto artystycznego Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 -

KONFIGURACJE mają służyć konsolidacji środowiska krakowskich twórców poprzez wypracowanie postaw integracyjnych i potrzeby wspólnoty działań. Przyczynią się również do promocji wszelkich instytucji kultury oraz Miasta Krakowa.