Mały Format

2012-03-23 - 2012-04-15

fotorelacja

Złota Rama- nagroda główna przypadła Małgorzacie Jenta-Dmitruk.